ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මෙන්න නියම ජන්ද ප්‍රතිඵලය.. [ යාම් : 44 ] | Hetadina blog | 2018-02-10 14:20:32
හෙටදින වෙබ් අඩවිය මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ලබා ඇත.එයද ශ්‍රී ලංකික ජනතාව විසින් සනාථ කර ඇත.අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කර එම සමීක්ෂණයට දායකවූ සියලු දෙනාට හෙටදින වෙබ් සිය අවංක ආචාරය පුද කර සිටී..ජනතාවට කොකා පෙන්වමින් නොමනා ගමනක් යන්නට තැතනු මෙම යහපාලනය යයි කියාගන්නා කණ්ඩායම ජනතාව විසින් කෙලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව ඔබට පෙනෙනු ඇත..නැවතත් රටේ නිවහල් භාවය සකසා ඉදිරි ගමනක් යන්නට සැරසෙන පොදුජන පෙරමුණේ නායකයන් වෙත අපේ ස්තුතිය පිරිනමමු ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous