ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Techකතා EP187 : IoT, Smart Homes, Drones, Space X [ යාම් : 8 ] | Techකතා | 2018-02-08 08:38:26
Techකතා 187 වලින් අපි අද IoT (Internet of things), Smart Homes වගේම Drones හා තව බොහෝ දේවල් කතා කෙරුණා. IoT Amazon Echo Dot IFTTT Pushbullet This is What You Can Capture with the World’s Smallest GoPro Drone SpaceX Falcon Heavy test flight Download OGG, On SoundCloud, iTunes or ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous