ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මෙන්න පළමු ජන්ද ප්‍රතිඵලය.. [ යාම් : 40 ] | Hetadina blog | 2018-02-07 10:56:00
මෙරට ජන්ද උණුසුම දිනෙන්  දින වැඩිවෙමින්ට ඇත.හෙටදින බ්ලොග් මගින් සිදුකල ජන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵල දැන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය පිරික්සීමෙන් දැක බලා ගත හැක.මෙම ජන්ද විමසීම  කිසිඳු අයකුගේ බලපෑමක් නැතිව අහඹු ලෙස සිදුකල එකක් වන අතර එහි නිවැරදිතාවය ඉතා ඉහලය.ඔබත් තවමත් මෙම ජන්ද විමසීමට සහභාගී වුනේ නැතිනම් දැන්ම ඒ සඳහා යොමු ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous