ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
පොඩි විජේ - ඇන්ටන් ජෝන්ස් | Podi Wije - Anton Johns - sinhala lyrics [ යාම් : 12 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2018-02-05 04:40:05
පොළොන්නරුවේ පොඩි විජේ වෙඩි නොවදින පොඩි විජේ දැඩි එඩි පෑ පොඩි විජේ කැළේ රජ වුණා වෙඩි පිට වෙඩි තිය තියා නීතිය ලුහුබැඳ ගියා කලකම් පලදී එයා මරුට බිලි වුණා ගෙනයන්නට බැරි තැන පවුලක බර පොඩි විජේ කලේ ගමට හිරිහැර බැද්දෙට වෙඩි සද්දේ හොඳින් හුරු කර පරසිද්ද වුනා හද්ද පිටිසර මව්පියො සොහොයුරුසොහොයුරියන් රැක ගන්නට වෙහෙසුනා විඳ දුක හිමි නැති සැපතක සිහිනය දැක දැක දරුණුයි කල සැහැසිකම් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous