ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Web Host එකක Wordpress Install කරන ආකාරය [ යාම් : 10 ] | LKTips.info | 2018-02-04 17:17:49
Wordpress Install කරන ආකාරය ගැන භාවිතා කරන ආකාරය ගැන , Wordpress වලින් බ්ලොග් එකක් හදා ගන්න ආකාරය ගැන , Wordpress සයිට් එක්ක Backup එකක් ගන්න ආකාරය ගැන , Blogger බ්ලොග් එකක් Wordpress වලට අරගෙන යන හැටි ගැන වගේම VPS එක්ක Wordpress සයිට් එකක් Host කරන ආකාරය ගැන ලිපි කිහිපයක් ලියන්න හිතුවා අද මුලින් ම කියලා දෙන්නේ Softaculous භාවිතා කරලා Wordpress පහසුවෙන් Install කර ගන්නා ආකාරය ගැනයි මුලින් ම ඔයාගේ Cpanel එකට Log වෙලා Softaculous App Installer ඔබන්න.Read more ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous