ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දැනුවත් කිරිම [ යාම් : 23 ] | ලාංකීය සිතුවිලි බ්ලොග් කියවනයේ නිල බ්ලොග් අඩවිය | 2018-01-26 15:01:04
සියලුම හිතුවතුන් වෙත!1. මෙතෙක් ඔබගේ ලිපි කඩිනමින් සින්ඩිකේට් කිරිම සඳහා යොදා ගන්නා ලද්දේ ගූගල් රිඩර් සේවාවයි.2. නමුත්, හෙට දින සිට එනම් 2013/07/01, ගුගල් රිඩර් සේවාව ගුගල් සමාගම විසින් අත්හිටවන බැවින් අප වෙනත් සේවාවකට මාරු වන බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.3. https://feedbin.me නම් වූ එම සේවාව හා සම්බන්ද වීමේදි ඔබගේ ලිපි යාවත්කාලීන යම් දෝශයක් හට ගත හොත් මේ හරහාම අදහස් දක්වන්නලාංකීය සිතුවිලි පවත්වාගෙන යාමට වර්ෂයකට දරන වියදම පහතින් දක්වනු ලැබේ. එය අවම වියදමකින් පවත්වාගෙන යන බවද ඔබට සතුටින් ප්‍රකාශ කරමු.ඩොමෙයින් නාමය - LKR 3360/-හොස්ටිං - LKR 1200 /-feedbin සේවාව සඳහා - LKR 2000/-පහුගිය දිනවල ලාංකීය සිතුවිලි අඩවිය බිඳවැටිම පිළිබඳ අපගේ බලවත් කණගාටුව. ඔබගේ රැඳි සිටීම අපේ පැවැත්ම බව අපි හොඳකාරවම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous