ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මල් වියන් අතුරා - සනුක වික්‍රමසිංහ | Mal wiyan athura - Sanuka Wickramasinghe - sinhala lyrics [ යාම් : 14 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2018-01-12 00:28:58
මල් වියන් අතුරා ආදරෙන් ඔබ එනමග මා සරසන්නම් කීවෙමී එදා සෙනෙහේ සිතින් නෑ හදේ තරහා සිතන්නෙමි ඔබෙ සිනහව අමතක ලන්නේනම් කෙසේ කියා සැමදා මෙසේ සැලුනා ඉඳුරන් මගේ තවමත් මතකයි ඒ සිහිනේ අඩමානේ යෞවනයේ රැවටීලා අදරින් අඳවීලා උන්නෙමී මල් වියන් අතුරා ආඩම්බරෙන් ඔබ එනවග මා පවසන්නම් කී වදන් එදා බොඳවී ගිහින් වාවන් නෑ සොවින් ඔබ හා දෙඩූ දවස් මතකෙට නැගෙනා හැම මොහොතකදී හදේ සඟවා...ගෙන ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous