ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තුති නැතත් හසරැල් වටියි [ යාම් : 6 ] | ආලවන්ත හුදකලාවේ සිට | 2018-01-08 14:42:21
වකුටු වී මලානික අතපය හකුලගෙන තාරකාවන් නුබ ගැබේබොකුටු කෙහෙරැලි ආලිංගනයට මඳනලට ඇරයුම් කොට තිබේකපුටු බෝ ගස යට දිලිසෙනා නෙත් දෙකක් ඇත සබේපවිටු හිතකින් නොබලපන් නුඹරෑ මනාලිය ඒ සුන්දර හබේවිදුලි එළි මුණු මුණු ගගාමඟ දෙපස ඔච්චම් කරන්නේකැඳලි තිබුණට බෝ ගසුත්මුණිවතට අත්පුඩි ගසන්නේපැතලි හදවත අතට දෙන්නටබැරි නිසා සියොළඟ පුදන්නේකැබලි කර කර ආත්මය ඇගෙමිලක් නොදමන් මිනිස්සුන්නේයනෙන වවුලන් පැණි රසය ගෙනඅලුයමට පෙර නෙතු වසන්නේදුවන ගිරියක වැඩ මුරය ළඟනෙළුම් මානෙල් හිරු දකින්නේවැවක් වී මල් පුබුදුවන්නටමඩ ගොහොරුවේ ඈ ලඟින්නේකවක් ලියපන් ඇයගෙ නාමෙටතුති නැතත් හසරැල් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous