ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කුවේණී [ යාම් : 24 ] | අරුගේ ලෝකය- World of Aru | 2018-01-07 10:54:59
මේ ලිපිය කියවීමට පෙර කුවේණි ගීතය රස විඳන්න යැයි ඉල්ලමි... එය අනිවාර්යයෙන් කිරීමෙන් ගීතය තනිව රසවින්ඳනයට බාධාවක් නොවන නිසාය.. එමෙන්ම පසුව ලිපිය කියවීමෙන් ගීතයේ විශිෂ්ටත්වය තේරුම් ගැනීමටද හැකි වේවී යැයි මම විශ්වාස කරමි. Kuweni (කුවේණි) Vocals- Ridma Weerawardena/ Dinupa Kodagoda Music & Melody- Charitha Attalage Lyrics- Chandrasena Thalangama Mixing & Mastering- Charitha ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous