ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
2017 වසරේ අලෙවි උන Smart දුරකථනය!! [ යාම් : 37 ] | TechBOB Srilanka Tech Blog | 2018-01-07 00:50:14
ඇපල් සමාගමේ නිෂ්පාදනයක් වන Iphone දුරකථනය 2017 වර්ෂය තුලදී වැඩිම දෙනෙක් මිලදී ගත් දුරකථනය වී තිබෙන්නේ එම තොරතුරු අනාවරණය කර තිබෙන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ United States Research Institute GBH මගිනි. GBH පර්යේෂණ ආයතනය විසින් 2017 වසරේ වැඩියෙන්ම අලවි උන උපාංග ඇතුලත් ලැයිස්තුවක් මේවනවිට අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබෙනවා. එම ලයිස්තුවේ iPhone 8, iPhone 8+ සහ iPhone X තුනම වැඩිම අලවියක් තිබෙන ලයිස්තුවේ ඉහලින්ම තිබෙනවා. iPhone ආයතනය පමණක් දුරකථන මිලියන 223ක් අලවිකොට තිබෙනවා. The post 2017 වසරේ අලෙවි උන Smart දුරකථනය!! appeared first on TechBOB Srilanka Tech ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous