ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අඹ ගෙඩි රාජ්‍යය 09 [ යාම් : 13 ] | අරුගේ ලෝකය- World of Aru | 2018-01-04 05:07:08
<<< කලින් කොටසට නුමුත් කුමරිය සටන අතහරින්න කිසිඳු නුවුමනාවකින් සිය කඩුව කුමරුව පරාජය කරන්න කුමරුගේ ගෙලට තැබුවා.. "ඔබ පරාජය වුනා..." කුමරිය සතුටෙන් පැවසුවා.. ඒත් මහල්ලා නැති නම් වෙස්වලා ගත් කුමරු කිසිවක් පැවසුවේ නැහැ... කුමරු කිසිම දුකකින් තොරව පරාජය පිලිගත්තේ කුමරියට සතුට අත් කර දෙමින්... බලා සිටි සියල්ලෝම මහ හරසරින් අත් පොලසන් දුන්නා... ඒක හරිම ලස්සන සටනක්.. කිසිම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous