ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
නිස්සාර සංසාර - අභිෂේකා විමලවීර | Nissara - Abhisheka Wimalaweera - sinhala lyrics [ යාම් : 13 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2018-01-01 11:14:27
නිස්සාර සංසාර හීනේ අතීතේ ඔබ ඉන්නවා දැනෙනවා කවදාක හමුවෙන්න රැකගන්න වේදෝ තුන්යාමේ මං අහනවා හැම රෑම ඈ ගාව ඔබ නිදනවා ඔබ නැතුව ඔය හිතම මං ඉඹිනවා..// උණුසුම් හාදුවද ඇගේ සෙනෙහස තාම අපෙ හිතේ..// දකිනා වාරයට පවා මගෙ මුළු හිතම ගිනිගනී මන්දාරම් පවන් පොදේ තාමත් ඔබෙ සුසුම් තැවේ..// හිත ගැහෙනා හීතලේ සැගවෙන් ඔබගේ පපුතුරේ නිස්සාර සංසාර හීනේ අතීතේ ඔබ ඉන්නවා දැනෙනවා කවදාක හමුවෙන්න රැකගන්න වේදෝ තුන්යාමේ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous