ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
හම්බන්තොට වරාය පැවරීම – චයිනා සමාගමේ මුදල් 30%ක් ලැබේ [ යාම් : 20 ] | Lanka Views | Views of the truth | 2017-12-26 21:54:14
හම්බන්තොට වරාය පැවරීමට අදාළ මුදලින් 30%ක් රජයේ ලිනුමට බැර කර අැති බව මහ බැංකුව විසින් ඊයේ(26) නිවේදනය කරන ලදී. අදාළ පැවරුම් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් හම්බන්තොට වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සදහා ශ්රීං ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ චීනයේ සීමාසහිත චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම අතර ගිවිසුමක් පසුගියදා අත්සන් කෙරිණි. ඇතිකරගන්නා ලද ගිවිසුමේ මුළු මුදලින් ප්ර ථම 30 ක් වන එම මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 292.1 කි. චීන සමාගම විසින් ඒම මුදල රජය වෙනුවෙන් මහබැංකුවේ පවත්වාෙගන යන එක්සත් ජනපද ඩොලර් ගිණුම වෙත බැරවී ඇති බව මහ බැංකුව නිවේදනයේ සදහන් විය. The post හම්බන්තොට වරාය පැවරීම – චයිනා සමාගමේ මුදල් 30%ක් ලැබේ appeared first on Lanka Views | Views of the ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous