ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
උද්ගෝෂණ මැඬලීමට පොලිස් සුනඛ සහාය [ යාම් : 7 ] | Lanka Views | Views of the truth | 2017-12-02 05:18:36
ආණ්ඩුවට එරෙහිව සිදු කරනු ලබන උද්ගෝෂණ මැඬලීම සඳහා පොලිස් නිළ සුනඛයින් යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වේ. මේ සඳහා ස්කොට්ලන්ඩ්යාඩ් පොලිසියේ සහාය ලබා ගන්නා බවත් දැනටමත් සුනඛයින් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් නිළ සුනඛ අංශය සඳහන් කරයි. අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් සඳහා පුහුණු කරන ලද පොලිස් නිළ සුනඛයින් 160ක පමණ ප්‍රමාණය පුහුණු කිරීම් වලින් අනතුරුව ඉදිරියේදී උද්ගෝෂණ සහ විරෝධතා මර්ධනය කරලීම සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිතව ඇත. ආණ්ඩුව තවදුරටත් සිය අත්තනෝමතිකත්වයට එරෙහිව සටන් කරන බලවේග මර්ධනය කරලීම සඳහා ගතහැකි උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තමන් සතු මර්ධන උපකරණ තීව්‍ර කරමින් සිටින බව මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග තුළින් පැහැදිළිව දක්නට ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous