ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
වහින වැස්සේ ඇගේ ලස්සන [ යාම් : 14 ] | රස්තියාදුකාරයා | 2017-11-30 01:15:20
වැස්සේ දුවන කලබල ඇති ඒ සොදුරැති ලදුනවීදුරුවෙන් දැක්කෙමි ඒ නුඹේ විසුරුණු සොදුරහිස සිට දෙපතුළටම ඇති රස නුබේ මී වැනියසීතල පිනි කැටද උණුසුම්....නැත්තම් ඒ....මගෙ සිතද.......හැට්ටේ එතුණ සිහින් නූලේ සමනොල ගැටයතෙත් වුණු නූලෙන් පිට වැගිරෙයි බිදු මුතු වැනියපිටත දිගෙ ගොස් සැගවුණු දග ඇති ඒ පිනි බිදුවතිසරු දිගේ නොගියා සොදුර යන්තම් ඇතියලියතඹර මලක කැටයමකි නුඹේ පිටු පැත්තසිහිනැති ඉගත් එක්කළ නුඹේ පිරුපුන් පුන් කලසතෙත් වී කිටි කිටියෙ හිරවී සාරියත් තදටම සිරවඒ දැක දැකත් නූබ දෙස නොබලන ඇස් තව මොකටඅද වෙන දෙයක හෙට සැබැදුම හැම විට පුදුමඒ ඒ දේවල දැනෙනා දේ සිතෙහි යයි ඉපිලඊයෙ නුඹ නොදනිතත් අද නුඹ දනිමි පෙර භවක සිටඅදත් ඒ වැස්සමයි මොර සූරන මා කැළඹූ සුළි සුළගමා බට තැනක් වෙත්නම්....මා බැස යා යුතු තැනකුත් තිබුණා නේදඒ තැන වැරදුනොත් මා බසිනා තැන නුඹවත් නොදනිතියි සත්තවිස පොවමින්.......මත් කළ.......මා ලොව පෙම් කුසුම..........සැනසුව...මා සිත කැලඹුව....නුඹ වෙති මට කස දුන් සොදුරැති මත් බදුන.......ප්‍රේමණීය කුණාටුවක සිත කැමති කැමති තැනක රුවල් ගා ගිය ප්‍රීතිමත් කාලයක ප්‍රේමයේ සුමිහිරි මැවුම්කාරියගේ උත්කෘෂ්ඨ මත් සැර වල මතකයෙන් ඔත්පලව වූ මතකය -රෝමාන්තික ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous