ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මලක මළගම [ යාම් : 7 ] | ආලවන්ත හුදකලාවේ සිට | 2017-11-25 12:36:50
සැතක් කල හදක් අතැතිවකන්ද නොසැලැයි අරඹකන්දේබතක් උයනට හිතක් නැතිවමසද්ද නොකරම හඳත් පල්ලමට බැස්සේමන්න පිහියක් අතින් අරගෙනගෙදර වැට පොලු සීරුවෙන් තිබ්බේ"කන්න දුන්නට ගහපියව් මට"දෝංකාරෙක හඩක් ඇහුණේපියාඹා ගල්ගෙඩි ඇවිත් හැප්පීඑකින් එක උළු කැටයි බින්දේසියඹලා කොළ හොරෙන් හප හපහිටිය කාරණ ගැනයි ඇහුණේරෙද්ද තදකර කොණ්ඩෙ උස්කරඅලුත් නෑනයි දොට්ට බැස්සේමගේ "තරු හැඩ" හෙව්ව උඹලට"දෙයියො බලලා" කියනු ඇහුණේමලක් කිය කිය පෙතිත් මැද මැදහුඟක් රැකවල් තිබුණ දවසේරැයක් කුමටද වෙන්න අතවරකියා පරමල් ගැනයි ඇහුණේදැන් ඉතින් තව "කුමට පණනල"කියා සද්දය අන්දෙසින් ඇහුණේමුදුන් ලීයට බරක් වැඩිවීඅක්කා දෙව්ලොව යන පාර දැක්කේඉහට අත්දෙක ගස ගසා දුවන් ආවට පලක් නැත්තේපිළුණු හොඳ්දක් කුමට කෑමටකියා අක්කා ලියල තිබ්බේ. --------------------------------------------------------------තම පවුලේ එකම දියණිය අනාචාරයේ හැසිරෙන බව ගමපුරා ගිය කටකතාවක් හේතුකරගෙන ගම්මුන් විසින් නිවසට ගල් ගසන අවස්ථාවකි, අවුරුදු 11ක් වයසැති ඇයගේ මල්ලී බිරාන්තව බලාසිටි අවස්ථාව හා සම්බන්ධය. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous