ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මේ දවස් වල Chrome ,Opera වලින් Internet යන්න බැරිනම් මේක කරලා බලන්න. [ යාම් : 31 ] | LKTips.info | 2017-11-24 00:57:06
මේ දිනවල Chrome , Opera Web Browser වල Internet සමහර අයට වැඩ නැහැ ඒක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්  මේ විදියට කොලොත් මේ විදියට කරලා මටනම් Chrome , Opera වලින් Internet යන්න පුළුවන් උණා. යන්න Control Panel > Internet Option > Connection > LAN Setting > ගිහිල්ලා "Automatically Detect Setting" වලට දාලා තියෙන ක්ලික් එක අයින් කරලා Ok කරන්න. එතකොට Chrome වල Internet වැඩ කරනවා. පැහැදිලි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous