ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Google Maps අලුත් වෙයි [ යාම් : 47 ] | SL Geek | 2017-11-21 08:50:20
ලෝකය දිනෙන් දිනම අලුත් වෙනවා වෙනස් වෙනවා ඒ සමඟින්ම google maps පවා වෙනස් වෙන්න ඕන යැයි google සමාගම හිතනවා. ඒ අනුව ඔවුන් පහුගිය දා Google Maps වල අලුත් විශේෂාංග  මොනවාදැයි කියලා ප්‍රකාශයට පත්කරා. සමහර මාර්ග වැහෙනවා අලුතින් පාරවල් ඇරෙනවා. අලුත් ව්‍යාපාර පටන් ගන්නවා වගේම ඔබ අසල ප්‍රදේශ වල විවිධ උත්සව පැවැත්වෙනවා. මේ සියල්ල ඔබේ google […] The post Google Maps අලුත් වෙයි appeared first on SL ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous