ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දෑවැද්ද [ යාම් : 14 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-11-11 03:10:16
මගේ අනේකවිද සපල දහිරිය ඔබට රිදෙන්නට ඇති එකම අවිය, විටෙක ඔබ පිදෙන ලයාන්විත ස්වරය... තමා ඒ අපූරුම දෑවැද්ද..., නොදකිමියි ලෙසම ඔබමැ වයන, නුමුත් අතැරලා නොදමන්න සිත්දෙන ඒ අමුතුම පිටුවේ හොරෙන් හෝ සොයන අපූරුම වදන මගේ නම, නුමුත් රිදෙන ඉස්පිලි ඇලපිලි සහිත දිගු වැකි,, ඔබේ රිදවිලි එක්ක මහ ගෙරවිලි... ආයෙත් ඔබම රිදවගෙන මගෙන පලි ගන්න තතනන අරුම තැන ඒ ඔබේ ආදරය හංගපු.... මා අතින් පොඩි කරන ආයෙම පොඩි දරුවකුව ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous