ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Chrome Extension Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට Install කරගන්නා ආකාරය [ යාම් : 5 ] | LKTips.info | 2017-11-10 23:27:10
අද මන් කියලා දෙන්නේ Chrome Extension Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට Install කරගන්නා ආකාරය ගැනයි. 1.මුලින් ම පහත Link එකට ගිහින් -Download Chrome Extension- Extension එක Install කරලා Enable කරගන්න Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට.https://addons.opera.com/en/extensions/details/download-chrome-extension-9/?display=en 2. ඊළගට Chrome Web Store එකට ගිහිල්ලා කැමති Extension එකක් Search කරලා සොයාගෙන Add to ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous