ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
පියවි [ යාම් : 3 ] | විකසිත | 2017-11-06 06:36:47
image-from                                තදින් වැහි වැටෙන සවසක ඉරත් හැංගෙනා ඉක්මන                                විහඟුන් ද අහස අතහැර නවාතැන් සොයන අන්දම                                අරගලයෙ ලෙය වැහි දිය සමඟ එක් වෙනා ගොම්මන                                නිදහසද ඉමක නවතිනු ඇතයි කී නුඹෙ මතක පෙම්බර                                බැඳෙන්නට තබා අතැඟිලි සිතින්වත් නොඅල්ලා හිඳ                                නොහැකි වෙද පෙමක් පවතිනු සිනා වත බලා සැනසෙන                                ඇසූ සඳ තවත් ලං වී සුසුම් ලූ නුඹේ හසරැලි                                මතක් කරනවා මැයි ගස් මතක මං පෙතෙහි වම් පස                                                                විඳීමක නොමැති පහසක් සිතීමක තිබෙනු නොහැකිද                                සුවඳ බඳු නුඹ ළඟින් නැති විටත් දැවටෙනා                                තැවෙන්නේ මන්ද හදවත කුටුම්බය දකිද්දී නුඹෙ                                                                                        නිදහසම ප්‍රේමයද සිතිවිලි දෝංකාර දේපසුබිම : No one is free, even the birds are chained to the sky ~Bob ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous