ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
LET S NOT CHANGE THE SECULAR STATUS OF SRI LANKA CONSTITUTION-ලංකාවේ ආංඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති අනාගමික විදි විධාන තව දුරටත් තහවුරු කරමු- [ යාම් : 9 ] | holy temple | 2017-11-05 01:14:37
    ලංකාවේ ආංඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති අනාගමික විදි විධාන තව දුරටත් තහවුරු කරමු LET S NOT CHANGE THE SECULAR STATUS OF SRI LANKA CONSTITUTION ! ඉරිදා, පෝයදා ටියුෂන් පංති තහනම් කරන්නැයි රෝමානු කතෝලික සභා නායක මැල්කම් රංජිත් පියතුමා පවසයි. මෙය සංවාදයට බඳුන් විය යුතු කරුනකි. කිසිම ආගමකට අයත් නොවන අනාගමීක Secular දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ට මෙවනි තහනමක් පනවීමෙන් ආංඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කොට ඇති මුලික අයිතින් ඔවුන්ට නොලබීම සිදු වේ! මෙය සාධරනද? සිය දරුවන් ඉරු දින,පෝය දින , ඉරු දින පාසලට යවනවාද? රැල පැගීමට මුහුදු වෙරලට රැගෙන යනවාද ? සති අන්ත විනෝද චාරිකාවකට යවනවාද? නෑදෑ ගෙදරකට යනවාද? එසේත් නතිනම් විවේකිව ගෙදරට වී සිටිනවාද යන්න තීරනය කල යුත්තේ දරුවන්ගේ දෙමාපියන් මිස ආගමීක පූජකයන්වත් රජය විසින්වත් නොවේ!!! මෙවන්නකින් සති අන්ත වෘත්තිමය පාඨමාලා NIBM, CIMA, BIT, AAT වැනි වෘත්තීය පාඨමාලාවලට මෙය බල පෑමට ඉඩ අත. සවුදි අරාබියේ සිකුරාදාට ඉස්ලාම් මස්ලිජවලට බෑතිමතුන් බලයෙන් දක්කන, ‘ආගමීක පොලිසිය’ක් ඇත. RELIGIOUS POLICE, MUTHWWAH එවැනි තත්ත්වයකට ලංකාව පත් නොවිය යුතුය.! ! ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous