ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
රතු චතුරස්‍රය [ යාම් : 10 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-10-10 09:08:46
ඒක මහ විශාල මී මැසි පෙට්ටියක්. විශාල වශයෙන් මී පැනි නිශ්පාදනයට හිමිකම් කීවේ මේ මී මැසි පෙට්ටිය. අපි ඒ මී මැසි පෙට්ටියට රතු චතුරස්‍රය කියලා නම තියමු.. මී මැසි රැජින හරිම ආඩම්බරකාරියක්.. ඉතින් මී මැස්සෝන්ට හරිම සැහැසි විදියට‍යි සැලකුවේ.. මී මැසි රැජින, විශාකා. විශාකා දේවිය තම සිංහාසනයේ වැඩ සිටියේ.. ඒ වගේම මී මැසි රැජිනට මන්දිර තුනක් තිබුනා. ඒවා හරියට සිදුහත් කුමාරයාගේ මාලිගා ත්‍රිත්වය වගෙයි.. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous