ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Zoho Mail වලින් හදපු ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් Gmail වලට Forwarding කර ගන්නා ආකාරය [ යාම් : 12 ] | LKTips.info | 2017-10-04 02:53:52
අද මම කියලා දෙන්නේ Zoho Mail වලින් හදපු ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් Gmail වලට Forwarding කර ගන්නා ආකාරය පිලිබදවයි. මම කලින් ලිව්වා Zoho වලින් yourname@yourdomain.com වැනි ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් හදා ගන්න හැටි ඒ ලිපිය ඔබ නොබැලු කෙනක් නම් මෙතන ඔබලා ඒ ලිපිය බලන්න. 1. මුලින් ම https://mail.zoho.com/ වෙත ගොස් ඔබේ Zoho ගිණුමට ලොග් වෙන්න. 2. Zoho E-mail Account එකේ උඩ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous