ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මං හිඟන කොල්ලෙක්.. ඔය සුරංගනාවිට... [ යාම් : 12 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-10-03 01:16:06
සිහින හතක් බිම්මල් වගේ එක දිගට ඇත පිපුනු... කහින ලයකි වැඩි ආයුසක් නැතිව පණ රැක ගන්න වෙර දරපු... බිම් මල් කඩා උයා කමි... උයන්නට දැන් කිසිත් නැති.. හෙට උදේ ඉර පෑයුවම සිහින හොයන්නට ආයෙත් නගරෙට එමි..... හමුවුනේ කොලොම්පුරේ ගැහැනු හිතක්.. ඒ හිත මැද්දේ තිබුනේ අයිෆල් වලට වඩා උස පැතුම් ගොන්නක්... මට තිබ්බේ අයිෆල් කුලුන යට හරි අයිස්ක්‍රීම් විකුනන එකම එක හීනයක්.. ඒකෙන් මගේ ඇදුමට බේත් අරන්, ජීවිතය රැක ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous