ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Wordpress වලින් Auto Blog බ්ලොග් එකක් හදමු [ යාම් : 27 ] | LKTips.info | 2017-10-03 00:25:28
අද මම කියලා දෙන්නේ Wordpress වලින් Auto බ්ලොග් එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය ගැනයි. Auto Blog එකක් කියන්නේ ස්වයංක්‍රියව ලියවෙන බ්ලොග් එකකට වෙන කෙනක් අමාරුවෙන් මහන්සි වෙලා ලියන දේවල් උපුටා අරගෙන එයාලගේ බ්ලොග් එකේ දාගන්න අය ඉන්නේ ඒ අයට වැඩේ ස්වයංක්‍රියව කරගන්න පුළුවන් Auto Blog එකක් හදා ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ Copy/Paste කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ Auto Blog එකක් හදලා ඔයාට උපුටා ගන්න ඕනේ බ්ලොග් වල Address ටික ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous