ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ලක්ෂ 35ක් වන සරණාගත ළමයින්ට පාසල් අධ්‍යාපනයක් නැහැ-එ.ජා.ස.කොමිසම [ යාම් : 1 ] | Lanka Views | Views of the truth | 2017-09-12 05:57:24
ලොව පුරා සරණාගත ළමයින්ගෙන් 50%ක් වන සරණාගත ළමයි මිලියන 3.5කට පාසල් අධ්‍යාපන කටයුතු අහිමිවී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් සදහා වන කොමිසම පවසයි. මෙම පිරිස අයත් වන්නේ වයස අවුරුදු 05-17දක්වා වූ අයගෙනි. මිලියන 6.4ක් වන සරණාගත ළමයින්ගෙන් මිලියන 3.5ක් වූ පිරිසට පසුගිය වසරේ එක් දිනයක්වත් අධ්‍යපන කටයුතු සදහා පාසකට යෑමට නොහැකි තත්වයක් උදාවී ඇති බව එම කොමිසම වැඩිදුරටත් අනාවරණය කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ගිය වසරට සාපේක්ෂව යම් සුළු අගයක අඩුවීමක් දක්නට ලැබුනත් එය සළකිය යුතු තරමේ වෙනසක් හෝ යහපත් තත්වයක් නොවන බව එම කොමිසම පවසා ඇත. මේ තත්වය තවදුරටත් වර්ධනයවීම නතර කළ යුතු බවත් එපමණක් නොව සරණාගත ළමයින් සදහා ලබාදිය යුතු ආධාර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වුවත් ඒ සදහා අවශ්‍ය මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොමැති කමින් මේ තත්වය වඩාත් අර්බූකාරී තත්වයට පත්ව ඇති බව එම කොමිසම වැඩිදුරටත් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous