ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
වකුගඩු රෝග ව්‍යවසනය මාතලේ සහ කුරුණෑගලටත් [ යාම් : 12 ] | Lanka Views | Views of the truth | 2017-09-09 06:24:05
මාතලේ සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක වලද වකුගඩු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බව සිදු කරන ලද නවතම පර්යේෂණයකින් හෙළිදරවු වී ඇති බව වාර්තා වේ. රජරට විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සිදුකරන ලද මෙම පර්යේෂණය තුලින් මෙම අවදානම පැහැදිලි වී තිබු අතර ඉදිරියේදී මෙම රෝගී තත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වන බව එහිදී නිරීක්ෂණය කර ඇත. කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව මේ සඳහා ස්තීරදායී පිලියමක් වෙනුවෙන් මැදිහත් වනවා වෙනුවට තාවකාලික පැලැස්තර දමමින් මෙම රෝගය සඳහා ප්‍රධානතම හේතු සාධකය වූ කෘෂි රාසයන සැපයුම් ආයතන වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous