ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මුදලට සෞඛ්‍ය සේවය ලබා ගැනීමේ පාසැල් සිසු රක්ෂණාවරණය සඳහා අත්සන් තැබේ [ යාම් : 14 ] | Lanka Views | Views of the truth | 2017-09-07 11:38:55
පාසල් සිසුන් සඳහා අලුතින් ලබා දීමට නියමිත රක්ෂණාවරණය සඳහා වන ගිවිසුම අද(07) දින අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අඛිල විරාජ් කාරියවසම් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදි. මේ අනුව වයස අවුරුදු 5ත් 19ත් අතර පාසල් සිසුන් සඳහා මෙම රක්ෂණය සඳහා හිමිකම් ලබන බව පැවසේ. කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පවතින දහසක් එකක් ගැටළු විසඳීම පසෙකලා මෙවැනි ව්‍යාපෘති සඳහා රාජ්‍ය මුදල් අනවශ්‍ය ලෙස වෙන් කරමින් ඇත. බැලු බැල්මට මෙම රක්ෂණාවරණ ලබා දීම ජනතාව වෙනුවෙන් සිදුකරන ලද යහපත් වූ ප්‍රතිසංස්කරණයක් ලෙස පෙනෙන්නට තිබුණද පැහැදිලිවම මේ පිටුපස සුබසාධන වියදම් කප්පාදු කිරීමේ අධිරාජ්‍යවාදී දීර්ඝ කාලීන ව්‍යාපෘතිය අන්තර්ගතව ඇති බව ආණ්ඩුවේ හැසිරීමෙන්ම මනාවට පැහැදිලි කර ගත හැක. එනම් ඉදිරියේදී පාසල් සිසුන් නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවෙන් පිටමන් කිරීමේ අතිශය දරුණු ආණ්ඩුවේ වුවමනාව මේ තුල සැඟව ඇති බව ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous