ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Blogger tutorial part 10 | More domains that can be accessed to your blog [ යාම් : 7 ] | SB made | 2017-09-06 23:24:35
අදත් ඔන්න අපේ දහවෙනි Tutorial එක අරන් ආවා.අද කියන්නේ අපේ බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන්න පුළුවන් අපිට ලැබිල තියෙන තවත් domain කිහිපයක් ගැන.සමහරවිට ඔ යා දන්නෙත් නැතුව ඇති තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවියට මෙහෙම යන්න පුළුවන් කියල.ඉතින් බලන්නකෝ.පහල මම සදහන් කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ බ්ලොග් අඩවියට ඇතුලත් වෙන්න දීලා තියෙන අනිත් domain.එතන sbmade කියන තැනට ඔයාගේ බ්ලොග් එකේ නම දීල ගිහින් බලන්න.www.sbmade.blogspot.mywww.sbmade.blogspot.pewww.sbmade.blogspot.aewww.sbmade.blogspot.inwww.sbmade.blogspot.sgwww.sbmade.blogspot.com.auwww.sbmade.blogspot.co.idwww.sbmade.blogspot.qawww.sbmade.blogspot.itwww.sbmade.blogspot.jpwww.sbmade.blogspot.cawww.sbmade.blogspot.co.ukwww.sbmade.blogspot.frwww.sbmade.blogspot.twඑහෙනම් ඔයත් කරලා බලන්න.මේක ඔයගේ යාලුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසත් comment කරන්න.මීලග ලිපියෙන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous