ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ප්‍රේමය වූ කලී..... [ යාම් : 9 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-09-04 06:09:58
ඔබ සිත් අහසින් පලවා හරින්නට.. මතක තරු එකින් එක පුලුස්සමි... දැන් අහවර යැයි අහසට කියමි... පොලවටම වී බලා හිඳිමි.... පිලිස්සුන තරු වුවද එලිය දෙන බැව් අමතකව සතුටින් විසිමි... ආයේ තරු දහසක්ව මතක ගව් ගණන් එලියදෙයි. මා රාත්‍රියේදී ඒ එලියෙන් නැහැවී නැහැවී බමමි... සිර කුටියක යැයි සිතා මේ ප්‍රේමය විසර්ජනය කරන්නට සිත් වෙමි... ඔබ එපා යැයි සිතට ගර්ජනා කරමි.. ඔබටද රවමි.. බනිමි... ඔබ නොමැති ඉසව්වක් සොයා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous