ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Slideshow වීඩියෝ හදන්න පහසු Software එකක්. [ යාම් : 26 ] | LKTips.info | 2017-08-12 10:44:23
මම අද දෙන්නේ Slideshow වීඩියෝ හදන්න පහසු Software එකක්. තවත් පැහැදිලිව කිව්වොත් ඔයා youtube එකේ ඔයා දැකලා තියෙනවා ඇති සිංහල අකුරු හා ජායාරුප විතරක් දාලා කරපු වීඩියෝ තව ඒකට මොකක් හරි background music එකකුත් එකතු කරලා තියෙනවා. -පුදුම ලෝකය- youtube චැනල් එකේ , -අද දවස- Youtube චැනල් එකේ එහෙම නැතිනම් Lanka Clips Youtube චැනල් එකේ එවැනි වීඩියෝ ඕනෑ තරම් තියෙනවා. මම කිව්වා එක තවත් පැහැදිලි මදිනම් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous