ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
හාදු [ යාම් : 15 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-08-11 12:18:47
හැමතැනම හාදු.. මට ඕන නෑ මෙච්චර හාදු... මං ආස නිරාමිස බන්ධනයකට... හාදු මෙතනට කොහෙන් ආවද කියන්න මං දැනන් හිටියේ නෑ... මං එයා එක්ක කතා කලා විතරයි.. එයා නම් කිව්වේ එයා රට යන නිසා මට චොක්ලට් ගේනවා කියලා.. මට ඇත්තටම චොක්ලට් ඕන නෑ අප්ෆා.. මේ විදියට පාඩුවේ ඉන්න දුන්නම ඇති... ඒත් දැන් හැමතැනම හාදු.. ඒවා රතුපාටින් දිදුලනවත් එක්ක... ප්‍රේමයක් නැතුව කොහෙන්ද මේ හාදු...!!!රතු පාටින් දිදුලන ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous