ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දිනිඳු සහ තරිඳු [ යාම් : 7 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-08-09 19:17:37
කැළඹිල්ලකට හසු වෙලා - තැනිතලා බිම් මැදින් නැගුනේ මේ කඳු පන්ති - කල්පකාන්තරයකට කලින්. කොහෙන් එබිකම් කලත් - නිතරඟෙයෙන් ජයගන්නේ දිනිඳු.. හෙමිහෙමින් ඇබිත්තියන්ව - ලැජ්ජවට හැංගෙන්නේ තරිඳු.. නිල් තැන්න වසාගෙන - පිනිබිංදු මවාගෙන අරුණෝදේ හිරු කිරන - වඩින්නේ කඳුවැටි මතින.. කළුවරට බයේ දොර වහන් - හැංගෙනකොට දිනිඳු ලැජ්ජාව විසිකරන් බැබලෙන්න - අඳුරේම වඩින්නේ තරිඳු... හරි හොරෙන් කඳු මුදුන් - සිප ගන්නේ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous