ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සියළුම Bookmarks Export කරන ආකාරය [ යාම් : 12 ] | LKTips.info | 2017-08-07 02:42:50
Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි දැන් තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් වලින් කිසිම අවුලක් නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මටනම්. ඔය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ගොඩක් දේවල් ඇතුල් කරලා තිබුනට එක දෙයක් නැහැ ඒ පරිගනකයේ වෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් තියෙන සියළුම Bookmarks ටික Import කරන්න ක්‍රමයක් හදලා තිබුනට Export කරගන්න ක්‍රමයක් ඇතුල් කරලා නැහැ. හැබැයි ඔය සියළුම Bookmarks ටික Export කරගන්න ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous