ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තරු රටා ප්‍රේමය [ යාම් : 8 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-08-06 08:21:20
දිදුලලා ගනඳුරු රැයේ පීදිලා තනි අම්බරේ තරුත් නැති,ඒ හඳත් නැති ඒ ඔරායන් පිපුනේ බක්මහේ.... දඩයක්කරුවෙක් නම් නොවේ.. ප්‍රේමයේ මල් දොරටු හැරලා මල් දුනුද අතිනත් දරා මල් මී පැණිද පෙරී තිබ්බා... පැමිණියේ මහ වේගයෙන් තනියෙනි දිගේලි අශ්වයා නිනව්වක් නැති කොඩිවිනේ වී නැවතුනා සඳ ඒ එදා.. ඔරායන් වූ මල්සරා ඉන්නවා දැන් පිල් හලා මල් හීසර විදා එදවස මැව්ව ප්‍රේමය මියගියා මිය ගිහිපු දකුණු අහසට දුනු සතරක්‍ය ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous