ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Bisawa Mage Bisawa ( බිසව මගේ බිසව ) [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-06 03:08:03
                                                                                Bisawa Mage Bisawa Artist   -  B Positive Song   -  Bisawa Mage Bisawa Chord   -  A [Intro]----------------------------------------------------------------------------| A | - | E | - || D | - | A | - | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- A                                      EBisawa mage bisawa mage aga bisawaD                                    ABisawa mage rejina mehi enu mena //G                                     DTarahin aei oya ahaka bala inne mage harde thala E                                       ABisawa mage bisawa mage aga bisawa[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------G                                                  D          Anthakpuraye suwa duk wimasannata giya bawa eththaiE                                                                            ADahasak anganun samagin keli sellam kala bawa eththaiG                                                         D          Kaurun hitiyath oba nethtan mage jeewethe hari tiththaiE                                                                               ARaja kamatath wediyen mage bisawata adare bawa eththai[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------G                                                   D          Anthakpura balayen heta sita wisura yannata ana demi maaE                                                                                  AEthek barata wasthuwa ran mini muthu abarana paladannamG                                                   D          Manaram mal matha maliga tanawa oba ehi hiduwannamE                                                                        AAdarayen mage bisawa balagena semada langa innam                                                        Bisawa Mage ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous