ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Kambi Thappeta ( කම්බි තාප්පෙට ) [ යාම් : 6 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-06 00:47:49
                                                                                    Kambi Thappeta Artist   -  Chamara Ranawaka Song   -  Kambi Thappeta Chord   -  Em [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Em| C |Bm| D   || D  | - | -   |Em ||Em| C |Em | C  || D  | C |D   |Em|[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Em     G            D           Em                Am        DKambi thappeta hiri kada enawa ahasa diha balamin ammeC                          D                                                Bm    EmMan kala warada kiyapan numbawath hulanga dige ewidin ammeEm          G             D           Em                   Am      DMala hiru basa yana wita nil ahase nuwara pansale hada ammeC                      D                                               Bm     EmThetiya aran poolimata duwanawa wahinne maha ratai amme[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Em                         G                      Am                    EmParana chheththeta oluwa thiyagena pan padure suwa pahasa lebiC                    D                                               Bm       EmPunchi kale idalama duk winda kos eta wala raha hodata daniEm                       G                        Am                     EmAmmata taniyama nuwara enna baa bogambara maha sayura weniC                               D                                                Bm     EmAmmage nama mama papuwe kotanawa idi katu mitiyen hedata ethi[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Em                G                  Am                          EmWaatuwe aya eka wagemai pasu thewi thewi taniyama handalaC                            D                                        Bm       EmRaja situ mathiwaru looke dakinne metana ewiilai duka dekalaEm                   G                   Am                 EmTanipangalame maha ra yame uba adana hati mata mewilaC                       D                                              Bm      EmKambi kuduwala oluwa gahanawa papuwe gindara mata denila                                                               Kambi ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous