ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Sihinen Oba Mata ( සිහිනෙන් ඔබ මට පෙනෙනවා නම් ) [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-05 08:47:45
                                                                Sihinen Oba Mata Penenawa Nam Artist   -  Milton Mallawarachchi Song   -  Sihinen Oba Mata  Chord   -  D [Intro]----------------------------------------------------------------------------| D | G | A | - || G | A | D | - || A | -  | -  | - || G | A | D | - |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- D                        D7             G                A          DSihinen oba mata penenawanam awadi nowee innamD                     D7         G              A               DKisida obe atha nolebenam hemada thani wennam[Inter]----------------------------------------------------------------------------| D | - | -  | -  || G | - | -  | -  || A |F#| G |A7 || D | - | + | + |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------D                    GAsiri gee meda poruwa matha hinda G           Em            A               DMahapategili benda atha pen wath kotaD            D7         G  A            A7             DOba kedawa yannam nathinam thani wennamD            D7         G  A            A7             DOba kedawa yannam nathinam thani wennam[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------D                                    GJeemana gamane badaka duka sepaG          Em        A           DEka see piligena hinehena mena obaD           D7          G   A            A7            DTaniyata langa innam nathinam tani wennamD           D7          G   A            A7             DTaniyata langa innam nathinam tani ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous