ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දහදිය උල්පත් [ යාම් : 8 ] | ආලවන්ත හුදකලාවේ සිට | 2017-08-04 14:56:36
සයුර වටකර ගත්ත කතරකසුසුම් අහුරත් මුලාවෙනකොටසියොතුනේ උඹලාට විතරදසරන්නට හැකි ගගන හැමතැනවාලුකාවල ඇතිතරම් මල්පිපෙනවා තනි තනිව ගැහැණු හිත්වලඉසින්නට පිනි නැතත් කිසිවිටකඳුළු දිය පිනිවෙලා වැටෙයි කැකුළු පෙති උඩගිම්හානෙ හැමදාම නැතිබවසෘතු මාරු කතන්දරවල අසා ඇතිමුත්වසන්තය වඩාගෙන ආවෙ කවුරුදසිහින දකිනා රැයකවත් තනියටසඳුන්හර මිටින් ගෙන ඉපදෙන්න බැරිවෙච්ච දුකමදලඳුන් කර උඩ ටොන් ගණන් බරකතන්දර ඇත සිනහා හිඟවෙනතැනින් තැනකට ගාල්වෙන එක"උන්ගෙ කරුමෙයි" කියා කිවුවටකතරෙ මැවෙනා දහදියේ උල්පත්ගලයි මව්රටට හැරි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous