ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
නුවර කඳුලු [ යාම් : 8 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-08-03 08:55:16
මහවැලිය හඬපු දා වික්ටෝරියාවත් හරස් වෙලා සියවසකට එහායින් තිබ්බ පරම්පරාගත මඟ වලලමින් මියැදුනේ කරලියැද්ද.... හුලු ගඟත් හිරි මල් කාලේ විසේ කෙරුවට දැන් හරිම නිවිච්ච සීදේවී.. අම්මගේ අඩි පාරේම ගමන වෙනස් නොකර... සද්ද බද්දයක් නැතුවම... හන්තානේ කඳු මුදුන සීතලෙන් වෙවුලුම් කෑ දහක් දෙනාගේ සීන අරන් මහවැලියට දුක විසි කරාම කොහොම දරා ගන්නද, පාඩුවේ යන ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous