ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
නොමියන මියයාම්.... [ යාම් : 15 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-08-01 19:18:48
"දන්නවද.. මට දැන් අවයව හුඟක් නෑ... මුලින්ම නැතිවුනේ මගේ හදවත... හදවත නැති වුනාම මගේ පෙනහළු නැති වුනා.. ඉන් පස්සේ ඇස් කන් වගේ කිසිම දැනීම් දැනෙන ඉන්ද්‍රියක් තියෙන්න වුනේ නෑ... ඉන් පස්සේ අක්මාවත් නැහැලු..." පේෂන් හයියෙන් සද්දේ දාගෙන ඔක්කාරේ කලා... "හිමටොමෙසිස්" මං බී.එච්.ටී. එකේ ලිව්වා.. ඇත්තටම හදවත නැහැ වගේ. ප්‍රේෂර් ඩිටෙක්ට් වුනේ නැහැ මොනිටර් එකට..  52/84 අන්තිමට ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous