ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අඹගෙඩි රාජ්‍යය 04 [ යාම් : 18 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-17 01:25:47
<<< කලින් කොටසට, ***************************************** ඒ අතර සීනිස් රජුගේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය වරයා සුවිස් කුමාරය ඇතුලු පිරිසව යකඩ සපත්තු හතක් ගෙවෙනකම් සිනෙක්සා කුමරියගේ ගිම්හාන මාලිගාවට රැගෙන ගියා.. ඒ යන අතර මඟ වින්සි වනාන්තරය වගේම යැංසි ගඟත් පහු කරන් යන්න වුනා... වින්සි වනාන්තරය ඉතාම අඳුරු වගේම භයානක වනාන්තරයක. මොකද එහි මාංශ භක්ෂක ශාක හුඟක් තිබුනා.. ඒ ශාක වලට හිරිහැර කරන ඕනම කෙනෙක් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous