ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මඟ හැරුනු ප්‍රේමය [ යාම් : 10 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-16 23:30:19
ඔබ මා මඟ හැර ගිය මාවත කෙලවර මඟහැරුනු මතක මල් පොකුරු පෙති හලා හඬන-යුරු මම බලා උනිමි.. ඔබ හුඟක් ඈතින් මහත් වේගෙකින් යන අසෙරුවෙකු වී පියාපත් සිඳි කිරිල්ලියක හා අහම්බෙන් යනෙනු දුටිමි.. මා හා ඇසිල්ලක වේගයෙන් සිනා වු නුඹ ආයේ රළු බැල්මක් හෙලමින් ගමනයෙහි අවතීර්ණ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous