ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Sada Pini Diye ( සඳ පිනි දියේ හිම කුමරියේ ) [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-07-16 06:49:42
                                                                                               Sada Pini Diye  Artist   -  Rookantha Gunatilleke Song   -  Sada Pini Diye Chord   -  C [Intro]----------------------------------------------------------------------------| C | - | -  | -   || C | - |Dm| G || F | C | -  | -   || C | - |Dm| G  || F | C | + | +  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F                    G                CSada pini diye eeeee hima kumariye F                    G             CJeewetha kele eeeee pipi mal wele //Dm              G          Am                    Ma ha bendi eee gini kaashtake F                     G                 Am   Ab      G  Kandu hel dige eee seda maruthe eeeee eeeeeeG                    C    G                    COba hama yanawa api hamaa yanawa[Inter 1]----------------------------------------------------------------------------| G  | - | -    |Dm   || C  | - | -    |Dm   || G  | - |G/C |Em/F||Am| G |FM7| -      |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------C                   C7               F   G    CNethin galana kandulu wel gangaawoo C                             Ab     Dm G   CSawiya denawa paradanna maayawooEb                                              CMal ronoin malin piri dinen dine geweEb            Ab               G   G7Adare sadaaa susum nowe eeeeeeeeee[Inter 2]----------------------------------------------------------------------------| C  | -  | -  |Ab | |Dm| -  | F  | -  || C  | -  | F  | -  || C  | -  | -  |Am|| C  |Am| C | -   |[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------C                  C7             F       G    CMelo wasana thura langa maaa innamC                         Ab           Dm  G    CKandulu pisadaa obawa sanahaa lannamEb                                      CAdare hina weewi adare handaiEb           Ab                     G   G7Jeewethe kaa hatath ohomai eeeee                                                                   Sada Pini Diye සඳ පිනි දියේ හිම කුමරියේසඳ පිනි දියේ හිම කුමරියේජීවිත කැලේ පිපි මල් වැලේ //මා හා බැඳී ගිනි කාෂ්ටකේකඳු හෙල් දිගේ සැඩ මාරුතේඔබ හමා යනවා අපි හමා යනවානෙතින් ගලනා කඳුළු වැල් ගංගාවෝසවිය දෙනවා පරදන්න මායාවෝමල් රොනින් මලින් පිරීදිනෙන් දිනේ ගෙවේආදරේ සදා සුසුම් නොවේමෙලෝ වසනා තුරා ලඟ මා ඉන්නම්කඳුලු පිසදා ඔබව සනහා ලන්නම්ආදරේ හිනා වෙවී ආදරේ හඬයිජීවිතේ කා හටත් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous