ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Sada Kumariyak ( සඳ කුමාරියක් දීගෙක යනවා ) [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-07-15 22:26:41
                                                              Sada Kumariyak Deegeka Yanawa Artist   -  Prince udaya Priyantha Song   -  Sada Kumariyak  Chord   -  Ebm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Ebm| +   | +  | +   ||Ebm| -    | -   |C#  ||C#  | -    | -   |Ebm||F#   | -   | Ab | -    || B    | -   |Ebm| -    ||Ebm| C# |F#  |Ebm|[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Ebm                                      C#Sanda kumariyak degeka yanawa C#                                   EbmRaban sural handa rewu denawaC#                 Ebm       C#        EbmThuru latha madulle ee katha esenneF#                  C#             EbmMaa thani wee dasa themenawa[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Ebm| -  |F# |Ebm| //|Ebm|C#|F# |Ebm| //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------C#            Ebm       C#            EbmPale indan raa pura nidi nolaba seethaleAb                           EbmAdarayaka perum piruuweEbm            Ab           B              EbmSanda eliye ruwa peni sitha pibidi mal pipiF#               C# /Ebm Eeee sihine bonda wela[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------C#              Ebm        C#            EbmPale pahana del wuye masa poya daa wageAb                                EbmGammanema mata erehi wela Ebm             Ab          B                 EbmMan thaniye kaluware wedanawa thurulleF#             C# /Ebm Ma gayana geethayai                                           Sada Kumariyak Deegeka Yanawaසඳ කුමාරියක් දීගෙක යනවාරබන් සුරල් හඩ රැවු දෙනවාතුරු ලතා මඩුල්ලේ... කී කතා ඇසෙන්නෙමා තනිවි දැස ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous