ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ඈ අම්මාය [ යාම් : 12 ] | ආලවන්ත හුදකලාවේ සිට | 2017-07-13 06:11:17
හෙරලි මඳුළුම දෙකට කපලාතැම්බෙනා බොහො දවස්වලතාත්තා කොයිවගේ දැයි අහලාරණ්ඩු වුන හැටි, මතක මංසන්ධිවල,හයියෙන් බැණවදින අම්මාගෙ වචනවලපැටලි පැටලී ගොතගැහෙන තැනකදි" පලයන් යන්න ගිනිපෙනෙල්ලෙන් නොකා"තරවටු කරපු ඒ රාත්‍රී යාමයකභුමිතෙල් කුප්පියත් පෙරලාවකුටු වී ඉකිගස ගසාමුරණ්ඩුම වුන වෙලාවක තරහින්,වැස්සට තෙමී අහිමිවී යැයි බියෙන්රෙදි පෙට්ටියේ මැදක රදවාසිනාසෙන අම්මාත් , තාත්තාත්දෝතින්ම වඩාගෙන පෙන්නාපු "අම්මා"ඇත්තටම හිනාවෙන හැටි මං දැක්කෙඅම්මගේ ඒ මංගල ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous