ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කාපල්ලා බීපල්ලා - ප්‍රසන්න අබේසේකර ‍| Kapalla beepalla - Prasanna Abeysekara - sinhala lyrics [ යාම් : 14 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-07-13 03:51:43
කාපල්ලා බීපල්ලා ජොලි කරපල්ලා එනවද දන්නෑ යමපල්ලා හෙට හමු වේදෝ අද ම මැවේදෝ දෙවියොයි දන්නෝ අපියි නොදන්නෝ දන්නෑ දන්නෑ දන්නෑ //// යාන වාහන මලකඩ කනවා ගේ දොර බිල්ඩිං පොළොවට යනවා හිත මිතුරන් අපගෙන් වෙන් වෙනවා මොන වැඩ දැම්මත් අපිත් මැරෙණවා මැරෙණව //// කනවද බොනවද යනවද එනවද හැරුනද මැරුනද පෙරුනද පෙලුනද වැටුනද නැටුනද එතුනද ගෙතුනද ගැහුවද ඇහුවද ලිව්වද කිව්වද මොනවද? කනවද බොනවද යනවද එනවද හැරුනද ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous