ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අවසානය... [ යාම් : 34 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-12 21:16:39
මං ගියේ සියල්ලම අවසන් වෙච්ච නිසා නිදා ගන්න.. නිදා ගන්න කලින් සිගරට් එකක් ගහන්න තිබ්බ පුරුද්ද නම් තාම අහක් කරගන්න බැරුව සිගරට් එකක් පත්තු කර ගත්තා...මගේ සයනේ හරිබරි ගැහිලා වාඩි උනේ පලවෙනි දුම් පාර අදින්න.. ඒත් ඒකටත් අපලයි වගේ හුනෙක් "චුක් චුක්" ගාලා කෑගැහුවා.. මං අකමැතිම සත්තු ජාතිය තමයි හූනෝ. මට මතක් වුනා ඒ ඇස් දෙක.. අන්තිම වතාවට දකිද්දි කඳුලු පිරිලා තිබුනා.. තාමත් ඒ කඳුලු එහෙම්මම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous