ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Ma Nogeyu Geethe ( මා නොගැයු ගීතේ ) [ යාම් : 6 ] | ChordsSrilanka | 2017-07-11 07:56:52
                                                                                    Ma Nogeyu Geethe Artist   -  Amal Perera, Kushani Sandareka Song   -  Ma Nogeyu Geethe Chord   -  A [Intro]----------------------------------------------------------------------------| A | - |G | - | ////| A | - |A7| - | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- A              G                  A             GMa nogeyu geethe hebehin maa gayanne A               G               A             GRaa pipunu kandule sisilai hada puranneBm                   A                  F#m                    GMage sithe soo susum wisirila aruthak thibe senasila aaaaaA              G                 A              GMa nogeyu geethe hebehin maa widinne A             G               A               GRaa palu ahase sandatai tani rakinneBm                            A                   F#m                    GMa hada mewu ee pathum pubudala gangulak tibe nosidenaa[Inter 1]----------------------------------------------------------------------------| A | - | G | - |///| A | - |Em| - || G | - | A  | - |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------A                        G                     D                          AKandula katu gee wihanga kaviye miyuru tanuwak meweA                    G                     D                          ATaniya iki lana nuhuru gamane sonduru ath wel bendeG                                 F#mWiswase mana bandina wada kalpana G                                    ASith yaaye mumunannna geeyak welaF#m                                  GDesithaka hengum musu wena aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[Inter 2]----------------------------------------------------------------------------| A    | - | G | - | //|Bm  | - | A | - ||F#m| - | G | - ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous